دوربین مداربسته اسانسور

دوربین مداربسته آسانسور

یکی از کار های پیچیده در نصب دوربین مداربسته  نصب  دوربین در آسانسور می باشد.به خاطر اینکه اسانسور همواره در حرکت است .حرکت آسانسور باعث قطعی دوربین خواهد شد.اگر کابل ار جی ۵۹استفاده نمایید سریعا در اثر استهلاک زیاد می شکند.در بعضی مواقع یکی از راه حل ها استفاده از کابل ار جی ۵۸ که انعطاف بیشتری دارد می باشد.یکی دیگر از روش های استفاده از تراول کابل خود آسانسور می باشد.که چالش این کار این است که بعضی از تراول کابل ها قدیمی این امکان را ندارند.
در آسانسور ها معمولا برای انتقال سیکنال فرمان و  برق تغذیه  مدار فرمان از تراول  کابل استفاده می شود.تراول کابل ،کابل چند منظوره ای است که به صورت خاصی طراحی شده که طول عمر زیادی داشته باشد.تروال کابل های قدیمی حامل سیگنال تصویر نبودند.ولی نوع جدید تراول کابل ها طوری صراحی شدند که شامل سیگنال تصویری هم می باشند.

دوربین مداربسته اسانسور


یکی دیگر از روش های نصب دوربین مداربسته در آسانسور استفاده از فرستنده و گیرنده می باشد.در استفاده از این روش توجه داشته باشید از فرستنده و گیرنده مناسب با فرکانس مناسب استفاده فرمایید.استفاده از فرستنده گیرنده های ارزان باعث تداخل فرکانسی و از دست دادن کیفیت خواهد شد.زمانی که در آسانسور دوربین استفاده می کنید جهت حفظ حریم شخصی از تابلوی دوربین مداربسته استفاده کنید.


یکی دیگر از روش های نصب دوربین در آسانسور استفاده از فرستنده و گیرنده های لیزری  می باشد.فرستنده گیرنده لیزری در زیر آسانسور نصب می شود.و از طریق کابل ار جی به دی وی ار متصل می شود.گیرنده در کف شفت آسانسور نصب می شود.
دوربین مداربسته اسانسور3