گیت کنترل تردد چیست ؟

گیت کنترل تردد چیست ؟

گیت کنترل تردد ماداکتو به منظور ایجاد کنترل غیر مستقیم بر تردد افراد در مجموعه های مختلف نصب می گردد و باعث ایجاد محدودیت برای تردد افراد غیر مجاز می گردد همچنین امکان نظارت غیر مستقیم مدیران و مسئولین را با ارئه گزارشات جامع از تردد افراد بوجود می آورد و در نهایت باعث ایجاد نظم و امنیت شده و با حدف نیرو انسانی جهت کنترل تردد از درب ها و نیز محاسبه دقیق میزان حضور افراد در مجموعه ها فواید مالی بسیاری را بهمراه می آورد.مزایای گیت کنترل تردد ماداکتو شامل مزایا کلی و مزایا بر اساس نوع مجموعه می باشد که در زیر توضیح داده شده است .


1. مزایا کلی:


- کنترل غیر مستقیم بر کلیه ترددها


- عدم نیاز به ارتباط نگهبان یا اپراتور با مراجعین و پرسشات متعدد و ایجاد نارضایتی در مراجعین

- ایجاد نظم و انضباط تردد و ثبت ساعات تردد پرسنل و مراجعین

- اعمال سطوح دسترسی در صورت استفاده از گیت در ورودیهای متعدد مجموعه

- برقراری امنیت در مجموعه ها با جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز

- کنترل تردد مهمان و ارباب الرجوع

- نظارت جامع و سهولت در مدیریت تردد پرسنل و مهمان ها

- امکان ایجاد مانیتورینگ ترددها

- امکان گزارش گیری از ترددها شامل ساعات تردد

- استفاده از تکنولوژی روز دنیا

- امکان ثبت و ذخیره تردد ها و استفاده آنها در زمان های بروز مشکل


2. مزایا بر اساس نوع کاربری:


1. در ادارات و سازمان ها :

- ایجاد امنیت بسیار بالا و حفظ پرستیژ سازمانی

- عدم نیاز به چندین نگهبان و اتاقک نگهبانی در ورودی مجموعه

- ایجاد شکل ظاهری مناسب در ورودی ها

- کنترل دقیق تردد ها و ارائه گزارشات

- ثبت مهمان ها در سیستم نرم افزار قبل از تردد از گیت و امکان گزارش گیری از تردد آنها

- امکان مانیتورینگ ترددها در واحد حراست

- امکان اتصال با نرم افزار حضور و غیاب و ثبت تردد پرسنل فقط بر روی گیت

2. در اماکن ورزشی و استخرها

- کنترل دقیق تردد مشتریان و در نتیجه محاسبه دقیق تر میزان استفاده آنها از مجموعه و بروز رشد اقتصادی

- افزایش ثبت نام ها با کنترل دقیق میزان استفاده مراجعین

- ایجاد نظم و افزایش رسیدگی به مراجعین

- جلوگیری از سواستفاده افراد مسئول در رابطه به عدم ثبت تردد مهمان ها

- عدم امکان ورود افراد غیرمجاز بصورت غیر مستقیم

- کاهش نیرو انسانی در کنترل مجموعه

3. در مجموعه ای تفریحی – شهربازی ها

- کنترل تردد از کلیه ورودی ها و خروجی های مجموعه و عدم امکان ورود افراد غیر مجاز

- کاهش نیرو انسانی در کنترل مجموعه

- محاسبه دقیق میزان استفاده افراد از وسایل مختلف مجموعه

- ایجاد شکل ظاهری مناسب و حفظ پرستیژ مجموعه ها

4. در کارخانه ها

- ایجاد نظم و انضباط بسیار در بازده شلوغی ورود و خروج پرسنل

- عدم نیاز به ثبت حضور و غیاب بصورت جداگانه

- کاهش نیرو انسانی جهت کنترل و نظارت بر تردد

- کنترل و ثثبت دقیق اطلاعات ارباب الرجوع

- عدم امکان حضور پرسنل خارج از شیفت کاری آنها

- محاسبه دقیق گزارش کارها بر اساس تردد پرسنل از طریق ارسال اطلاعات به نرم افزارهای حضور و غیاب

- عدم امکان خروج بدون هماهنگی پرسنل از محیط کار

5. در فروشگاه ها

- مشخص نمودن درب ورودی یا خروجی با استفاده از گیت های تک جهت ماداکتو

- ایجاد نظم و کنترل مراجعین